Sağ tərəfdə kriptorxizmin qasıq və qarın forması, sol tərəfdə isə ektopiyanın müxəlif formaları göstərilib